Enviromentálna politika

Našou snahou je pracovať efektívne s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Preto súčasťou našich vnútro firemných smerníc už od začiatku je pozitívna environmentálna politika. Pri práci uplatňujeme nasledovné princípy:

  • Pracujeme vždy v súlade s environmentálnou legislatívou a smernicami, ktoré sú ešete rozšírené o firemné predpisy
  • Neustále zvyšujeme environmentálne znalosti našich zamestnancov
  • Pri výbere prostriedkov vždy uprednostňujeme prípravky, ktoré majú minimálne negatívne vplyvy na životné prostredie a to nie len pri ich aplikácií ale aj pri ich výrobe
  • Pravidelne prehodnocujeme pracovné postupy, aby sme dokázali kontinuálne znižovať negatívne dopady
  • Chránime zdravie našich zamestnancov a okolia
  • Uplatňujeme princíp bezpečného zaobchádzania s chemikáliami a ich likvidácie
  • Jednotlivé zadania posudzujeme individuálne a komplexne, aby sme dokázali predchádzať krízovým a havarijným situáciám. Carlo Pazolini