Zbavíme Vás neželaných hostí

Potrebujete zlikvidovať ploštice? Objavili ste vo vašom okolí šváby? Otravujú vás komáre alebo sršne? Potkany sa vám prehrýzli do pivnice? Pomôžeme vám. Spoločnosť Deratex Eko sa zaoberá komplexnými službami v oblasti deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie, čistenia povalových priestorov, kosenia trávnatých plôch a čistenia studní. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú efektívne a cenovo prístupne pomôcť v každej situácii zbaviť sa škodcov. Samozrejmosťou je vysoká profesionalita, odborná spôsobilosť preukázaná radou certifikátov a ocenení a ekologická nezávadnosť. Dnes už naše služby pravidelne využíva rada spokojných klientov, preto ak potrebujete pomôcť alebo poradiť v problematike likvidácie škodcov a udržiavania hygienického prostredia, neváhajte a kontaktujte nás. Pridajte sa k našim spokojným klientom.

Deratizácia

Hubenie hlodavcov

Dezinsekcia

Hubenie hmyzu

Dezinfekcia

Ničenie choroboplodných zárodkov

O nás

Naša firma bola založená v roku 1992 a pôsobíme na trhu nepretržite už viac ako 30 rokov. Za toto obdobie sme získali bohaté skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác. Naši pracovníci sa pravidelne zúčastňujú odborných kurzov a prednášok. Sú to kvalifikovaní odborníci, ktorí si vedia poradiť v akejkoľvek situácii. Dôkazom ich schopností a kvality práce sú spokojní zákazníci a odberatelia. Naša aplikačná a dopravná technika je na vysokej úrovni a zvládneme akúkoľvek prácu pri dodržaní kvantity, kvality a technologických postupov. U nás je samozrejmé, že sa prispôsobíme odberateľom v oblasti času aj požiadaviek. Záleží nám na prírode a životnom prostredí a preto dávame prednosť použitiu ekologicky priateľským prostriedkom.

Používame ekologicky nezávadné prípravky, ktoré sa dajú aplikovať aj počas prevádzok v nemocniciach, reštauráciách, potravinárskych či iných prevádzkach. Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj poradenská činnosť na prevenciu proti šíreniu a rozmnožovaniu rôzneho hmyzu, hlodavcov či nákaz, čo je v konečnom dôsledku dôležité pri vynakladaní finančných prostriedkov v budúcich obdobiach, starostlivosti o zdravie ľudí a pracovného prostredia. V prípade Vášho záujmu o naše služby Vás radi navštívime osobne.

Chránime prírodu

Príroda je naše spoločné bohatstvo, preto sa ju snažíme chrániť. Pri práci dávame dôraz na ochranu životného prostredia ako aj zdravia ľudí. Používame výhradne ekologicky neškodné prípravky. Chránime prírodu, aby sme uchovali kúsok tohto bohatstva aj pre ďalšie generácie, pre naše deti.

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia Košice

Know-how a skúsenosti

Pôsobíme na trhu už viac ako 30 rokov. Za tento čas sme nazbierali množstvo skúseností a vybudovali si vlastný know-how, aby sme sa dokázali vysporiadať s neštandardnými situáciami a požiadavkami. O našich vedomostiach svedčí aj rada certifikátov ale hlavne mnoho spokojných klientov, ktorý si naše deratizačné služby objednávajú pravidelne. S poznajte, čo je to skutočne profesionálna deratizácie, dezinfekcia a dezinsekcia. Ceny sa určujú na základe obhliadky alebo podľa vzájomnej dohody.

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia Košice

Deratizácia

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Používame rôzne druhy deratizačných prostriedkov v závislosti od prostredia a potreby v rôznych formách (od nástrahových granúl, voskových blokov, extrudovaných kociek, mäkkých nástrah, odchytové pasce – živolovky) Nástrahy sú vkladané do nástrahových staníc s výstražným označením. Takto vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na základe Zákona o potravinách a Zákona o zdraví ľudí.

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia Košice

Dezinsekcia

Dezinsekcia je likvidácia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu (šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha). Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam, prenáša choroby alebo spôsobuje škodu.

Väčšina hmyzu má schopnosť veľmi dynamického rozmnožovania. Preto každú dezinsekciu vykonávame systematicky a preto odporúčame už od začiatku preventívne opatrenia. Vykonávame dezinsekciu formou postreku, náterom, poprašovaním, rozkladaním nástrah, studenou alebo teplou aerosoláciou. Nami požívané prípravky pri jemno rozptylovej aplikácii neznečisťujú podlahy, koberce, steny, vnútorné zariadenia a takmer vôbec nezapáchajú.

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia Košice
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia Košice

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces likvidácie mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov. Aj keď si to neuvedomujeme, denne sme v kontakte s miliónmi baktérií. Mnohé z nich sú pôvodcami chorôb a infekcií. Na dezinfekciu používame postrekové a chemické prípravky, ktoré je možné aplikovať aj za prevádzky v nemocniciach, reštauráciách alebo školách.

Dezinfekcia je možné vykonať aj bez zastavenia behu prevádzky. Používame chemikálie bez negatívnych dopadov na okolité prostredie a s minimálnym zápachom. Pre dezinfekcii je nutné myslieť aj na prevenciu. Hlavne v reštauračných, nemocničných a školských zariadeniach je nevyhnutné pravidelne preventívne dezinfikovať priestory. Samozrejmosťou je zabezpečená diskrétnosť.

Čistenie pivničných, povalových
a komerčných priestorov

Naša spoločnosť disponuje technológiou na čistenie povalových priestoroch po neželaných návštevníkoch. Zabezpečujeme likvidáciu a čistenie po holuboch (holubí trus) ako aj montáž preventívnych ochranných prvkov proti holubom a inému vtáctvu (sieťové systémy a hrotové systémy).

Vypratanie takéhoto odpadu je dôležité pre ochranu stavieb (pri znečistení dreveného krovu trusom hrozí vážne poškodenie dreva hnilobou) a zároveň aj pre ochranu ľudí. Trus predstavuje ideálne prostredie pre šírenie rôznych baktérií a choroboplodných zárodkov. Veľké nebezpečenstvo a zdroj infekcií v tomto prípade predstavujú parazity, ktoré žijú v spoločnosti holubov. Aby sme docielili obnovenie hygienickej čistoty je nutné po vyprataní priestorov vykonať aj dezinfekciu a dezinsekciu.

Politika kvality

Zámerom firmy DERATEX EKO – Daniel Repka, je realizovať služby v oblasti dezinsekcie, deratizácie, dezinfekcie a čistiacich prác tak, aby sa dosiahla vysoká spokojnosť zákazníka a bola zaručená dlhodobá stabilita firmy. Pre dosiahnutie tohto cieľa vedenie firmy stanovilo v oblasti kvality tieto zásady:

  • Zodpovednosť za zvyšovanie kvality majú všetci zamestnanci firmy
  • Každý zamestnanec firmy musí byť presvedčený o tom, že kvalita zrealizovaných služieb, poskytovaných našou firmou je prvoradá a dobré meno firmy vytvárajú všetci zamestnanci
  • Firma bude vytvárať všetky podmienky pre to, aby požiadavky a očakávania zákazníka boli splnené a prekonané. Firma bude pozorne sledovať, ako je s našimi službami spokojný zákazník
  • Firma bude merať a vyhodnocovať kvalitu prebiehajúcich procesov a realizovaných prác
  • Firma bude pokračovať v súlade s platnými legislatívnymi normami Slovenskej republiky